Istnieje kilka różnych rodzajów wiz, które pozwalają obcokrajowcom na podróżowanie do Stanów Zjednoczonych w różnych celach, w tym w celach turystycznych, biznesowych, naukowych i zawodowych. Rodzaj wizy, o którą trzeba będzie się ubiegać, zależy od celu podróży i długości pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Poniżej znajduje się ogólny przegląd kroków, które należy wykonać, aby ubiegać się o wizę amerykańską:

  1. Określ, jakiego rodzaju wizy potrzebujesz: Pierwszym krokiem w ubieganiu się o wizę amerykańską jest określenie, jaki rodzaj wizy jest odpowiedni dla Twojej podróży. Na stronie internetowej Departamentu Stanu USA znajduje się pomocne narzędzie, które pozwala wyszukać typ wizy, który najlepiej odpowiada zamierzonemu celowi podróży. Niektóre z najczęstszych rodzajów wiz obejmują:
  • Wizy turystyczne (B-2): Wizy te są przeznaczone dla obcokrajowców, którzy odwiedzają Stany Zjednoczone w celach wypoczynkowych, takich jak zwiedzanie, odwiedzanie przyjaciół lub rodziny, lub udział w zajęciach rekreacyjnych.
  • Wizy biznesowe (B-1): Wizy te są przeznaczone dla obcokrajowców, którzy podróżują do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych, takich jak uczestnictwo w spotkaniach, negocjowanie umów lub konsultacje z partnerami biznesowymi.
  • Wizy studenckie (F-1): Wizy te przeznaczone są dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych w celu podjęcia nauki w college’u lub na uniwersytecie.
  • Wizy pracownicze: Dostępnych jest kilka różnych rodzajów wiz pracowniczych, w zależności od rodzaju pracy, którą będziesz wykonywać i długości pobytu w Stanach Zjednoczonych. Niektóre popularne rodzaje wiz pracowniczych obejmują wizy H-1B dla zawodów specjalistycznych, wizy L dla osób przenoszonych wewnątrz firmy oraz wizy O dla osób o wyjątkowych zdolnościach.
  1. Sprawdź, czy kwalifikujesz się do otrzymania wizy: Po określeniu rodzaju wizy, której potrzebujesz, musisz sprawdzić wymagania kwalifikacyjne, aby upewnić się, że spełniasz wszystkie niezbędne kryteria. Niektóre z czynników, które mogą wpłynąć na możliwość otrzymania wizy amerykańskiej to narodowość, cel podróży, zatrudnienie i wykształcenie, a także ewentualne naruszenia przepisów karnych lub imigracyjnych.
  2. Wypełnienie wniosku wizowego online: Kolejnym krokiem w procesie ubiegania się o wizę jest wypełnienie wniosku wizowego online (formularz DS-160). Formularz ten wymaga podania podstawowych danych osobowych i informacji o podróży, a także odpowiedzi na pytania dotyczące pochodzenia i zamiarów w Stanach Zjednoczonych. Należy również przesłać swoje zdjęcie cyfrowe, które spełnia wymogi zdjęcia paszportowego.
  3. Zaplanuj spotkanie w celu odbycia rozmowy wizowej: Po wypełnieniu wniosku wizowego online, należy umówić się na rozmowę wizową w ambasadzie lub konsulacie USA w swoim kraju. W trakcie rozmowy urzędnik konsularny zapozna się z Państwa wnioskiem i zada pytania dotyczące Państwa pochodzenia, Państwa zamiarów w Stanach Zjednoczonych oraz Państwa powiązań z krajem ojczystym.
  4. Zebrać wymagane dokumenty: Przed rozmową wizową należy zebrać wszystkie wymagane dokumenty, które będą potrzebne do poparcia wniosku. Może to być ważny paszport, dowód powiązania z krajem ojczystym (np. oferta pracy lub list od członka rodziny) oraz wszelkie inne dokumenty, które są specyficzne dla rodzaju wizy, o którą się ubiegasz (np. list akceptacyjny z amerykańskiego college’u lub uniwersytetu w przypadku wizy studenckiej).
  5. Stawić się na rozmowę w sprawie wizy: Na rozmowie wizowej należy przedstawić wypełniony wniosek, wszystkie wymagane dokumenty oraz wszelkie inne materiały, które są wymagane przez urzędnika konsularnego. Możesz również zostać poproszony o podanie danych biometrycznych (takich jak odciski palców) w ramach procesu składania wniosku.

© 2022 Wszelkie prawa zastrzeżone.